Główna

zdjecieGlowne

Hostel dla Uzależnionych
od Substancji Psychoaktywnych
w Kielcach

Leczenie w ośrodku jest bezpłatne
- finansowane przez NFZ
Możliwość zamieszkania po terapii
w hostelu w Kielcach